Medezeggenschap passend onderwijs

In passend onderwijs is medezeggenschap anders georganiseerd dan in het reguliere onderwijs. Op basis van regionale indelingen, gaan scholen samenwerken in 150 samenwerkingsverbanden. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over begeleiding in reguliere scholen. Ook wordt bepaald welke kinderen geplaatst kunnen worden in het speciaal onderwijs. De verdeling van de middelen wordt eveneens in het swv bepaald. Het samenwerkingsverband is ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen in de regio een passend onderwijsaanbod krijgen. Cluster 1 & 2 scholen vallen buiten het swv.

 

De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze bestaat voor de helft uit personeel uit de mr-en van de aangesloten scholen en voor de helft uit ouders. De opr heeft bevoegdheden conform de WMS. Speciaal voor opr-en en pmr-en in de samenwerkingsverbanden heeft AOb scholing cursussen de volgende ontwikkeld.


Samenwerken in een swv Passend Onderwijs

Speciaal voor leden van opr en pmr


Medezeggenschap Passend Onderwijs, Bottom up!

Speciaal voor leden van opr en pmr

 


Cursusdata
do 16/3/2017 10:00-16:00 uur Utrecht Direct inschrijven

aobscholing.nl

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren