medezeggenschap_header

"Advies en Begeleiding, Mediation"


 

Wanneer de mr een moeilijk proces ingaat, kan de raad een trainer van AOb scholing inzetten voor advies en begeleiding. Vraagstukken over lumpsum, financiën, fusie, krimp, nieuwbouw,..... AOb scholing heeft voor alle vraagstukken specialisten in huis. Voor een vast uurtarief komt de trainer naar jouw school.

 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke, neutrale derde. Deze mediator brengt het gesprek tussen betrokken partijen/personen weer op gang. Hierdoor kunnen de betrokkenen naar passende oplossingen zoeken in wederzijds belang.


Wanneer meningsverschillen of conflicten te groot lijken om zelf op te lossen, kun je gebruik maken van de professionele hulp van een AOb mediator. Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen vrijwillig instemmen met bemiddeling.


Onze bemiddelaars willen van tevoren zo min mogelijk informatie over het conflict. En bij voorkeur geen contact met de betrokken partijen. Dit om voor iedereen de neutraliteit te waarborgen.

 

Prijs

€ 149,- per uur excl BTW

aobscholing.nl

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren