medezeggenschap_header

Cursussen hbo

sectoren

De behoefte aan kennis en vaardigheden van een HBO-raad kan per onderwijsinstelling sterk verschillen. Daarom kun je als mr je eigen cursusprogramma samenstellen, in overleg met een van de AOb-trainers. Maatwerk van AOb-scholing kan over veel onderwerpen gaan, met de situatie en de beleidsstukken op jouw school als uitgangspunten. Ook specifieke vaardigheidstrainingen als onderhandelen en conflicthantering kunnen in je programma worden opgenomen. Doel van ons maatwerk is je zo optimaal mogelijk te scholen en te begeleiden in het professioneel functioneren als mr. De cursussen en trainingen worden op jouw eigen  locatie gegeven.

 

Maatwerk voor het HBO van AOb-scholing kent vier kennisgebieden:

Basis medezeggenschap
Als je net bent gekozen in de medezeggenschapsraad van je HBO-instelling laat deze cursus je kennis maken met de eerste beginselen van medezeggenschap. Je leert ondermeer wat het werk inhoudt en welke instrumenten je tot je beschikking hebt om het bestuur van je school te beïnvloeden.
De basiscursus medezeggenschap is het ‘rijbewijs’ voor elk mr-lid en leert je welke rechten en plichten je hebt, wat de hoofdlijnen zijn van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De essentiële basiskennis is in overleg met de AOb-trainer op maat uit te breiden met onderwerpen die op je eigen school spelen, zoals formatieplan, taakbeleid en functiemix.


MR en financiën
Het financieel aspect van het werk in de raad is uitermate belangrijk en tegelijk ook het lastigste onderdeel. Je moet immers inzicht hebben in de relatie tussen het onderwijs op je school, de begroting en het personeelsbeleid.
Pas dan kan een mr of dr een wezenlijke rol spelen in het bestuur van je school. Welke keuzes je maakt hangt af van vele zaken, zoals de financiële speelruimte die de begroting van je school biedt, de invloed van bezuinigingen, krimp (of groei) van het leerlingenbestand en het formatieplan. Welke onderwerpen er aan bod komen tijdens deze maatwerktraining bepaal je als or zelf.


MR en vaardigheden
Kennis is macht, maar je moet als mr en individuele leden van een mr en dr wel de vaardigheden hebben met die macht de gewenste resultaten te behalen.
We trainen je vaardigheden ondermeer door middel van rollenspellen.
De vaardigheden die je in deze training worden aangereikt zijn ondermeer:

  • helder communiceren met je achterban
  • effectief onderhandelen met directie en bestuur
  • het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen


MR, beleid en statuten
Het cursusmateriaal van deze maatwerktraining bestaat uit het beleid en statuten van je eigen school.  Je leert ze lezen en begrijpen en je leert welke rechten de mr heeft. 
Directie en bestuur van een onderwijsinstelling hebben de plicht beleidsstukken en statuten ter beoordeling voor te leggen aan de raad. Welke dat zijn en welke rechten de mr heeft, leer je in deze cursus. Die, net als alle maatwerktrainingen van AOb-scholing helemaal naar eigen wens kan worden samengesteld.
 
Maatwerk kan zowel voor de hele mr worden aangeboden, als voor een deel van de leden dat behoefte heeft aan een specifiek opleidings- of begeleidingstraject.

Neem contact met ons op voor een intake gesprek.
Bel  030-2989232 of mail scholing@aob.nl

 

 

aobscholing.nl

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren